Onderstaand vind je de inhoud van het door jou gekozen huiswerk!
Kwaliteit van het verslag:
Beoordeling: 2.1/5
(103 stemmen geplaatst)

Abortus

Inleiding

We moesten bij levensbeschouwing een werkstuk houden over een begrip, wat met levensbeschouwing te maken had. Waar je een levensbeschouwelijke visie van kon geven, waar je vanuit een levensbeschouwelijk standpunt naar kan kijken. Wij hebben abortus gekozen. Abortus kan je vanuit verschillende standpunten bekijken. Veel geloofsovertuigingen zijn tegen het plegen van abortus. Maar als je mensen op straat of op school vraagt wat zij ervan vinden, zijn de meningen verdeeld.

Standpunten

Islamitisch standpunt:

De islam beschouwt het leven als een gift van God de Almachtige. Het is niemand toegestaan het leven van iemand anders te nemen of te stoppen, behalve op een manier van rechtvaardiging of volgens de islamitische wetgeving. Het is een ernstige zonde om het leven van kinderen te nemen uit angst voor armoede. Ook is het niet toegestaan om dit om enige andere redenen te doen tenzij er een groter kwaad veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van de foetus die de dood van de moeder kan veroorzaken.

Katholiek standpunt:

Respecteer, bemin en dien het menselijk leven, ieder menselijk leven. Alleen op die weg zul je gerechtigheid, ontwikkeling, echte vrijheid, vrede en geluk vinden. Het kindheeft recht op leven, recht op een stem te hebben, zelfs als het nog geen stem heeft. Het resultaat dat men bereikt met een abortus is dramatisch: niet alleen het verschijnsel van het uit de weg ruimen van een menselijk leven in wording, ook het schaden van het geweten, dat daardoor veel meer moeite krijgt om het goede van het kwade te onderscheiden wat betreft de waarde van een menselijk leven.

Hindoeïstisch standpunt:

De hindoeïstische manier van handelen is de manier die de minste schade toebrengt aan alle betrokkenen, de vader, de moeder en het embryo. Maar over het algemeen is abortus ook hier niet toegestaan.

Joods standpunt:

In de joodse orthodoxe kerk staat abortus gelijk aan moord, het word als een zware zonde beschouwt. In het geval van een bedreiging van het leven van de vrouw, voorla wanneer zij nog andere kinderen heeft, moet een milde, pastorale houding worden betracht.

Standpunt van de PvdA:

De PvdA is altijd voor de mogelijkheid geweest dat vrouwen, die ongewenst zwanger zijn geworden, onder medische controle hun zwangerschap kunnen laten beëindigen. Voor de PvdA staat het recht van de vrouw om zelf over haar lichaam te beslissen, voorop.

Standpunt van het CDA:

Het CDA erkent dat een vrouw in een noodsituatie kan komen waarin het afbreken van de zwangerschap de enige oplossing is. Maar abortus mag géén middel tot anticonceptie worden. Wij zijn van mening dat het recht op (nog ongeboren) leven beschermd moet worden. Daarom pleiten wij voor het terugdringen van het abortuscijfer.

Behandelingen

Er zijn verschillende soorten behandelingen die je kan ondergaan om een abortus te plegen. Ze zijn in gerangschikt in data tot wanneer je deze ingrepen kan toepassen.

1. Morning-after pil

Als je onveilig hebt gevreeën en je bent bang dat je zwanger bent, kan je bij de dokter tot drie dagen na de desbetreffende avond de morning-after pil halen. Dit wordt niet meegerekend als een vorm van abortus omdat het niet zeker is of er zich een bevruchte eicel in het lichaam bevindt.

2. Overtijdbehandeling

Bij een overtijdbehandeling wordt hetzelfde gedaan als bij een zuigcurettage. De baarmoeder wordt als het ware leeggezogen. Een overtijdbehandeling mag je doen tot vier weken zwangerschap. Daarom wordt ook dit niet als een vorm van abortus gezien. Een abortus is pas een abortus als het wordt gedaan na vier weken van de zwangerschap.

3. Zuigcurettage

Deze ingreep is de meest voorkomende ingreep bij het plegen van een abortus. Het gebied rond de baarmoedermond wordt verdoofd, daarna word een dun buisje via de vagina in de baarmoeder gebracht, waarmee de baarmoeder wordt leeggezogen. Deze behandeling duurt slechts een paar minuutjes. Deze methode kan worden toegepast tot de elfde week van de zwangerschap.

4. Finks

Met een metalen staaf wordt de baarmoeder van de vrouw, onder plaatselijke verdoving, leeg geschraapt, waarbij de placenta en het vruchtje naar buiten komen. Deze behandeling kan je ondergaan als het embryo meer dan 11 weken oud is en kan gedaan worden tot en met de zestiende week van de zwangerschap. Na afloop van de ingreep wordt de baarmoeder goed gecontroleerd of het embryo er ook inderdaad uit is en omdat er kans is geweest op infectie.

5. Prostaglandine

Bij deze behandeling moet je drie pillen slikken die een miskraam opwekken. Deze pillen worden abortuspillen genoemd. Na de drie pillen moet de vrouw naar het ziekenhuis en word er een zogenaamde vruchtuitdrijving op haar toegepast waarvoor ze een dag in het ziekenhuis moet blijven. Prostaglandine kan worden toegepast tussen de achttiende en de tweeëntwintigste week van de zwangerschap.

6. Late abortus

Sommige klinieken in Nederland mogen abortussen toepassen tot tweeëntwintig weken zwangerschap. Na late abortus wordt dit ook wel tweede trimesterbehandeling genoemd. Voor deze behandeling moet de vrouw medicijnen slikken of aan het infuus, zodat zij een soepelere baarmoeder krijgt. Deze ingreep wordt gedaan met de zuigcurettage en een tangetje. De vrouw word hierbij weer verdoofd.

Onbekendere vormen van abortus die in Nederland nauwelijks voorkomen:

7. Inspuiten van een zoutoplossing

Hierbij wordt een zoutoplossing in de baarmoeder gespoten en de foetus vergiftigt.

8 Embryotomie

Het embryo wordt in stukken geknipt en verwijderd uit de baarmoeder.

9 Hysterotomie

Hierbij wordt een keizersnede gemaakt. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee.

Risico’s

Bij abortus is, ondanks er zeer zorgvuldig te werd wordt gegaan, infectie het grootste risico. Om infecties te voorkomen krijgt een vrouw die een abortus heeft ondergaan vrijwel altijd een antibioticum mee. Ook bestaat, vooral bij een late abortus, een kans op navloeien, het uitstoten van weefsel uit de baarmoeder door het lichaam. Dit treedt op als er na de behandeling nog weefsel in de baarmoeder is achtergebleven. Als het weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet en een nabehandeling worden begaan om het er alsnog uit te zuigen. Heel soms kan bij die behandeling de baarmoeder van binnen worden beschadigd. Bij een overtijdbehandeling bestaat het risico dat je naderhand een vruchtzakje mist. Artsen raden daarom deze behandeling niet aan.

Een embryo van rond de vier weken

Geschiedenis

Aan het eind van de jaren zestig was het plegen van een abortus verboden en strafbaar. Het was toen in Nederland onmogelijk om ongewenste zwangerschap te stoppen, er waren geen mogelijkheden om deze ingreep te laten uitvoeren. Daarom probeerden vrouwen op een vaak gevaarlijke manier een miskraam te veroorzaken. Door zich bijvoorbeeld van de trap te laten vallen, zich laten behandelen met een zeepspuit of met een breinaald. Er was veel vraag naar abortus, wat ertoe leidde dat het stiekem en illegaal plaatsvond. Illegale aborteurs konden daarom niet medisch werken, wat leidde tot ziekte en gevallen van sterfte. In 1970 werd het STIMIZO (Stichting medisch verantwoorde zwangerschap onderbreking) opgericht. Zij voerden actie voor het oprichten van een abortuskliniek. In dit jaar werd ook de MR70 opgericht, met als doel abortushulpverlening. Ze kregen van andere instanties medicijnen, geld en materiaal dat nodig was. In Engeland was ondertussen een liberale abortuswet tot stand gekomen. Medewerkers van het NVSH (Nederlandse vereniging voor seksuele hervorming) en Rutgers stichting hebben gezocht naar mogelijkheden in het buitenland. De NVSH zorgde ervoor dat vrouwen in Engeland terecht konden als ze een behandeling wilden ondergaan. Voor de mensen die geen geld hadden was het een optie om in Joegoslavië geholpen te worden. De eerste plannen om legaal abortus te ondergaan in Nederland werden gemaakt door artsen die het belangrijk vonden voor de veiligheid om abortussen legaal en verantwoord te laten uitvoeren. 1 November 1984 werd de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) ingevoerd. De voorwaarden in deze wet zijn wel dat abortus in het wetboek van strafrecht blijft staan, abortus mag alleen uitgevoerd worden als de noodsituatie van de vrouw is aangetoond, abortus mag op de zesde dag na het bezoek van een arts die met haar heeft gesproken over haar besluit en abortus mag alleen uitgevoerd worden in klinieken met een vergunning

Waarom een abortus?

Vaak wordt een abortus gepleegd als een moeder in gevaar komt als de zwangerschap niet zou worden afgebroken, als zwangerschap een bepaalde aandoening zou verslechteren of blijvende schade aanricht bij de moeder. Ook wordt abortus gepleegd als er kans is op ernstige psychische schade bij de moeder, of als er sprake is van een extreme noodsituatie, als de moeder nog te jong is bijvoorbeeld. De keuze om een abortus te laten plegen kan ook genomen worden als uit onderzoek blijkt dat je kind geboren zal worden met een afwijking. Vaak wordt ook een abortus toegepast bij criminele indicaties, als zwangerschap een gevolg in van verkrachting of incest. Maar in de meeste gevallen (vier op de tien gevallen) is de moeder van een allochtone afkomst. Door taalproblemen, de cultuur en soms de onzekerheid over hun verblijfsvergunning, is het lastig voor hen een kind te krijgen in Nederland.

Positieve en negatieve kanten van abortus

De nadelen van het ondergaan van een abortus zijn dat je er het zogenaamd ‘Postabortus syndroom’ aan kan overhouden. Dat is bijvoorbeeld het hebben van een schuldgevoel na het ondergaan van een abortus. Dat kan komen in een bepaalde periode of na een gebeurtenis, een vriendin van je krijgt een kind, jij zelf wordt gewenst zwanger. Ook zitten er veel voordelen aan het ondergaan van een abortus. Je bent geen jonge moeder, je hebt geen slechte herinneringen aan de verwekking van je kind (bij verkrachting of incest), je hoeft je niet druk te maken over geld om het kind mee op te voeden, enz. enz..

Een baby van rond de achttien weken.

Feiten en cijfers

• Na een daling in de jaren ’70 stijgt het abortuscijfer nu sinds het begin van de jaren ’90. In 1990 was het abortuscijfer 5.0 en in 2001 was het abortus cijfer al gestegen 8.0. Het aantal abortussen in 2001 lag rond de 34 duizend.

• Het abortuscijfer in Nederland is op dit moment ongeveer 8.4. Dat betekent dat 8.4 van de 1000 vrouwen en meisjes in een vruchtbare leeftijd een abortus heeft ondergaan.

• Nederland telt 17 abortusklinieken. 95% van de abortussen worden in een van deze klinieken ondergaan. De andere 5% in een ziekenhuis met een vergunning.

• Ruim honderd ziekenhuizen hebben een vergunning om een abortus uit te voeren. Een op de drie vrouwen die een abortus laat plegen heeft al eerder een kind laten weghalen.

• Nederland had altijd het laagste abortuscijfer van de wereld. Nu niet meer, Duitsland en België zijn ons gepasseerd. Internationaal gezien liggen we nog altijd laag, want in West-Europese landen en de VS is het twee tot drie maal zo hoog.

• Het abortuscijfer bij allochtone vrouwen en meisjes is drie tot toen keer hoger dan bij autochtone vrouwen.

• Ongeveer de helft van de vrouwen die een abortus hebben ondergaan, heeft al kinderen. Eén op de drie vrouwen die een abortus ondergaat, heeft al eerder een kind laten verwijderen.

Onze mening

Wij vinden dat abortus gewoon moet kunnen. Als je geen geld hebt om je kond op te voeden, als je nog een kind bent als ons, als je verkracht bent, komt het ook niet ten goede van je kind. Als je het geen fatsoenlijke opvoeding kan bieden, vind ik het zielig voor het kind. Mensen zeggen dan: “Je hebt je ouders toch?” Je ouders hebben er vaak bewust voor gekozen om zelf geen kinderen meer te nemen (anders hadden ze dat wel, toch?) Vaak zijn ouders van kinderen in onze leeftijd ook niet piepjong meer en hebben ze geen zin meer in kleine kinderen. En dan zal je ze wel met jouw kind opzadelen? Mijn moeder zou haar baan moeten opgeven, omdat ze natuurlijk wil dat ik mijn school afmaak en een goede baan zoek, zodat zij het kond kan verzorgen en opvoeden. En het kind afstaan voor adoptie lijkt me heel zwaar, je hebt je eigen kind al gezien, je hebt er hard voor gewerkt en dan geef je hem uit handen. Wij vinden dat adoptie gewoon acceptabel is, maar het is wel iets om goed over na te denken.

Copyright (C) 2002-2014 Leerlingen.com - Adverteren op Leerlingen.com - Privacy beleid