Onderstaand vind je de inhoud van het door jou gekozen huiswerk!
Kwaliteit van het verslag:
Beoordeling: 2.7/5
(54 stemmen geplaatst)

De griekse godin athena

3.0 De Griekse Mythologie

3.1 Ontstaan

De inhoud van de Griekse mythologie is geen eenvoudige zaak. Er is een oneindige rij verhalen uit verschillende periodes en van verschillende oorsprong en men heeft zijn uiterste best gedaan daar enige orde in te scheppen.

"Mythologie" is een Grieks woord dat in alle talen gebruikt wordt en zo grote waarde heeft opgeleverd en die tot in onze dagen bewaard is gebleven voor de gehele mensheid.Het is moeilijk te zeggen waar en wanneer deze verhalen zich afspelen dat is omdat elke mythe ergens anders afspeelt. De een speelt zich op de Acropolis in Athene, en de andere weer in Delphi. Ze spelen zich echter wel allemaal af in het oude Griekenland. Wanneer dat deze mythen zich afspelen is ook moeilijk te zeggen, want ook dat verschilt per mythe, sommige zijn van 1200 voor Christus en andere nog ouder.

De ontwikkeling van de Griekse mythologie spreidt zich uit over meerdere eeuwen en heeft veel te maken met de vermenging van culturen op het Griekse vasteland. Het leven van de Grieken was in de oudheid doordrongen van mythen. In de eerste plaats bepaalden zij natuurlijk voor een groot deel het wereldbeeld van de mensen. De mythen bepaalden hoe de mensen tegen dingen aankeken, hoe zij hun goden zagen, maar ook wat zij wisten van hun eigen geschiedenis. Zelfs het topografische beeld dat de Grieken van de wereld hadden werd grotendeels door mythen bepaald.

3.2 Mythen en Sagen

In het woordenboek wordt een mythe omschreven als een "overgeleverd verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst". En ook als een "als juist aanvaarde maar niet op feiten berustende voorstelling". Mythen, in het Grieks betekent dat “woorden”, zijn dus verhalen die verklaringen geven voor zaken die voor mensen onbegrijpelijk zijn, zoals allerlei natuurverschijnselen en het ontstaan van de mens zelf.

Een mythe is een gefantaseerd verhaal over de daden van goden en halfgoden. De bedoeling van mythen is om onverklaarbare gebeurtenissen te verklaren, door ze aan de goden toe te schrijven.

Een sage is een mondeling doorgegeven volksvertelling. Het verhaal heeft een historische kern, maar wordt door fantasie overheerst. Het geeft meestal een alternatieve verklaring voor een onverklaarbare gebeurtenis.

We zien een aantal verschillen tussen de mythen en sagen. Het eerste verschil is dat een mythe helemaal is gefantaseerd, en een sage een kern van waarheid bevat. Het tweede verschil is dat een mythe altijd over de daden van goden gaat. Bij een sage kan het over de daden van goden gaan, maar het hoeft niet.

Hoewel mythen schijnbaar allemaal een bepaalde functie moesten vervullen, namelijk dingen verklaren, zijn er vele verschillende vormen.

• Kosmogonische mythen zijn verhalen over het ontstaan van de wereld. In bijna alle culturen zijn deze te vinden.

• Aetiologische mythen leggen het ontstaan van steden, families of zelfs hele volken uit.

• Kosmologische mythen verklaren gebeurtenissen uit de natuur.

• Theogonische mythen verhalen over het ontstaan van de goden en hun daden.

• Anthropologische mythen laten zien hoe het kwaad de dood of allerlei ziektes en slechte eigenschappen in de wereld zijn gekomen.

• Mythen over 'cultuurhelden', die vertellen over de ontdekking van bepaalde technische vindingen.

• Bij de Griekse mythen is daarnaast nog een ander onderscheid te maken. Namelijk het onderscheid tussen die mythen die gaan over goden en die mythen die gaan over sterfelijke helden.

3.3 Verband tussen Griekse Mythologie en heden

Een mythe informeert ons over het wereldbeeld van de oude Grieken. Dit wereldbeeld is in onze moderne maatschappij nog steeds aanwezig in ons denken, bestaan en ontwikkeling. Veel woorden en wijsheden vinden hun oorsprong in de Griekse oudheid en zijn nog steeds actueel. Ook vandaag de dag komen we de Griekse goden nog regelmatig tegen, ook al denk je er soms niet bij na, maar ze zijn nog in heel veel dingen terug te vinden.

In de Renaissance kwam de belangstelling voor de Griekse oudheid weer opzetten, veel dichters en schrijvers, maar ook toneelschrijvers gebruikten de Griekse mythologie weer om het publiek te trekken. Zelfs Shakespeare gebruikte deze oude verhalen om weer nieuw en ander publiek te trekken en te boeien.

In de kunst werden de goden ook gebruikt. In beeldhouwwerken en schilderijen kwamen de figuren van de goden weer terug.Een voorbeeld dat iedereen kent is Superman, hij stamt ook af van de Griekse goden al zou je dat nou niet meteen zeggen. Eerst was hij beschreven als een soort Hercules maar als je zijn eigenschappen zou vergelijken met die van de echte Hercules, zoals hij beschreven is in de oude verhalen, is het een en dezelfde persoonlijkheid.

Walt Disney heeft ook geprofiteerd van deze oudheden, dit bedrijf heeft namelijk in 1997 de tekenfilm Hercules ontwikkeld. Deze tekenfilm is ontzettend populair geworden, vooral onder de jongere kinderen.

Ajax de voetbalclub kent iedere Nederlander wel. Maar wat veel mensen niet weten is dat de club vernoemd is naar de Griekse god Ajax. Ook als je goed naar het logo kijkt dan zie je dat het niet zomaar een paar lijntjes zijn, maar het hoofd van deze god moet vormen.

In je lichaam zit ook nog een god ‘verwerkt’. Je hebt namelijk een Achillespees. Die natuurlijk vernoemd is naar de god Achilles. Het is ons onduidelijk hoe en waarom deze spier vernoemd is naar een god. Deze pees zit tussen je hiel en kuit. Het verbind je kuitbeen met je voet en het is een hele sterke pees.

4.0 Athena

4.1 Mythe Geboorte

Athene werd geboren nog voordat Zeus en Hera getrouwd waren. De aantrekkelijkste (knapste) onder de goddelijke wezens die het heelal bevolkten vond Zeus toen de verstandige Metis die hem vaak goede raad gaf. Zeus wilde graag met haar trouwen maar Metis ontsnapte hem steeds in andere gedaante, totdat ze uiteindelijk opgaf en Zeus' geliefde werd.

Ze was al zwanger toen Moeder Aarde (Gaia) aan Zeus voorspelde dat Metis eerst een meisje zou baren maar wanneer ze weer zwanger werd een zon zou worden geboren die Zeus zijn troon zou ontnemen. Zeus, geschrokken van de voorspelling at Metis toen op.

Niet lang daarna kreeg Zeus verschrikkelijke hoofdpijn. Hij stuurde Hermes naar Hephaestus die de schedel van Zeus openbrak en Athene verscheen toen uit het hoofd van Zeus, volledig uitgerust met helm, speer en schild. Misschien dankte Athena hieraan haar bijnaam Hephaistia. Zij was de enige god die Zeus vertrouwde met zijn bliksemschichten. Zij was al net zo wijs als haar moeder Metis en de intelligentste van alle goden.

Zeus had zowel relaties met godinnen als sterfelijken. Hij had 23 vrouwen en 28 kinderen. Zie stamboom (1) in de de bijlage en geboorte Athena (2) in de bijlage

4.2 Wie is Athena?

Athena is de Godin van de Wijsheid en Krijgsbeleid. Ze beschermde wetenschap, kunstvaardigheid en ambachten. Ze was ook Godin van de vredige oorlog en één van de 12 belangrijkste goden. Ze was het lievelingetje van Zeus. Athene was één van de drie maagdelijke godinnen (Hestia en Artemis waren ook maagdelijke godinnen), want ze werden nooit verliefd en kregen geen kinderen. Athena had daarom twee namen: Pallas = meisje en Parthenos = maagd . Ze wordt in Romeinse Mythologie ook wel Minerva genoemd. In het grieks is de naam van athena: Αθηναι.

Ze heeft 2 symbolen: de olijfboom en de uil. De uil van Athena, haar heilige dier, komt ook wel overeen met stout moedige wijsheid. Deze is op alle oude munten van de stad Athene te zien. Zie afbeelding munt (3) in de bijlage.. 'Uilen naar Athene dragen' is nog steeds een bekend spreekwoord (hetgeen betekent: nutteloos werk verrichten). Het andere symbool,de olijfboom, heeft ze zelf geschapen (lees verder de mythe over het ontstaan van de stad Athene). Daarnaast wordt ze geassocieerd met ook met heel wat vaardigheden – vooral spinnen en weven. Zij leerde de mens immers zijn wilde natuur in te tomen en zijn intelligentie te gebruiken om zich de vaardigheden voor allerlei ambachten te ontwikkelen en om de kunsten te leren appreciëren.

Athena was de wijste godin van allemaal, en wij kunnen daar ons voordeel doen met haar wijsheden en inzichten. De oude Grieken eerden haar door zich te verkleden en hele mooie gewaden aan te trekken, als kleedden zij zich in haar wijsheid. Paars is traditioneel de kleur van de wijsheid. Zie afbeelding (4) in de bijlage.

Haar karakter is tweeslachtig: zij was enerzijds de krijgshaftige jonkvrouw, godin van de oorlog die de dappere, geordende strijd ter verdediging van vaderland en recht steunde, voorop in het gevecht ging en de zege schonk; legendarische helden zoals Achilles, Diomedes en Odysseus stonden onder haar hoede.

Anderzijds was Athena de godin van welvaart en vrede, de schenkster van alles wat de beschaafde maatschappij kenmerkt. Zij handhaafde recht en wet en was beschermster van de volksvergadering.

Godin Athena stond de mensen bij en hielp ze bij hun vreedzame werkzaamheden. Zij onderwees de pottenbakkers, stond de dichters bij, leerde de vrouwen weven (zie mythe Arachne).

De aanwezigheid van Athena hield over het algemeen verband met weloverdachte raadgevingen, rustig gedrag en wijs beraad.

De belangrijkste eigenschappen van Athena waren:

Verstand, moed, strenge schoonheid en trouw zijn.

4.2.1 Uitvindingen

Athena heeft heel veel dingen uitgevonden; hieronder volgt een opsomming

• de paardentroon

• de ploeg

• de wagen

• de scheepsbouw

• de fluit

• de trompet

• de hark

• het ossenjuk

• het paardenbit

• de aardenwerken pot

• het houten paard van Troje4.2.2 Oorlogen

Athena wordt gewoonlijk afgebeeld met een helm, schild en lans omdat ze de godin van de oorlog was. Niet zelden werd ze begeleid door Nike de godin van de overwinning. Reeds in de oudste tijden trad zij op als beschermster van steden en burchten. Later was zij ook de Godin van de geregelde strijd. Men noemde haar de Godin van de vredige oorlog, omdat ze ervoor zorgde dat een oorlog niet al te gruwelijk werd.

Ze was ook nog de beschermvrouw van de stad Athene en de Akropolis (een hoge plek in de stad waar de mensen zich konden verdedigen tegen vijanden en waar vaak tempels op werden gebouwd).

De bekendste oorlog uit de Oudheid is wel de oorlog die wordt uitgevochten door Grieken en Trojanen voor de stad Troje, in Klein-Azië, het huidige Turkije. Het is één van de meest voorkomende thema’s uit de mythologie, de literatuur, de kunst en het toneel. Maar heeft de Trojaanse oorlog ook werkelijk plaatsgevonden? Dat is een vraag die veel mensen nog steeds fascineert. In ieder geval is niet uit te sluiten dat ten minste een deel van de verhalen een historische kern heeft.

Door de list met het houten paard weten de Grieken na tien jaar eindelijk de Trojanen te verslaan. Ze bouwen een reusachtig houten paard, waarin zich een grote groep soldaten kan schuil houden. De rest van de Griekse vloot houdt zich op in een inham die voor de Trojanen niet zichtbaar is. De Trojanen denken dat de Grieken de moed hebben opgegeven en zijn vertrokken. In het houten paard zien ze een geschenk voor de goden. Om het de stad in te trekken, breken ze een deel van de muren af. ‘s Nachts, als de Trojanen moe zijn van het vieren van de overwinning, kruipen de Grieken uit het paard en overmeesteren de stad .

De eeuwige rivaal van Athena was Ares, de oorlogsgod, die zelfs in de Ilias het vijandelijke kamp verdedigde. Ares stond aan de zijde van de Trojanen, terwijl Athena aan de kant van de Grieken stond. Toen Zeus aan de onsterfelijke goden toestond om ook mee te strijden in de oorlog, slaagde zij erin Ares te overwinnen en hem een beslissende wond toe te brengen.

4.2.3 Liefde

Veel goden,titanen en nog meer zouden graag een huwelijk willen met Athena maar ze zijn allemaal afgewezen. Athena had ook veel sterfelijke aanbidders onder anderen

• Perseus

• Jason en de Argonauten

• Odysseus

• Heracles

• Bellerophon

4.2.4 Verkrachting

Hephaestus probeerde Athena eens te verkrachten maar zijn zaad kwam neer op de dij van Athena en ze veegde het eraf toen zou het zaad naar beneden zijn gevallen op moeder aarde en er zou dan een kind uit zijn gekomen genaamd: Erichthonius.... hij was half slang en een half manachtig wezen. Athena zelf heeft Erichthonius grootgebracht.

4.3 Ontstaan van de stad Athene

Athena en Poseidon (de god van de zee) hebben vroeger ook gevochten. Zeus koos bij dit gevecht geen partij. Het was alleen geen gewoon gevecht.... het ging erom wie het beste voorwerp bij de nieuwe stad kon bedenken en het beste van pas zou komen in de stad. Naar deze god of godin zou dan de stad vernoemd worden.

Poseidon sloeg op de grond en er kwam een prachtig paard tevoorschijn en alle aanwezige stonden er van te kijken. hij legde uit wat voor goeie dingen het paard had voor de stad. Athena maakte een olijfboom en ging uitleggen wat voor functie de stam,de bladeren, de takjes enz........... voor nut zouden kunnen hebben voor de stad. Athena verklaarde dat het symbool van de olijfboom vrede en voorspoed betekende, dat veel meer invloed zou hebben op de mens, dan een paard als symbool van oorlog en ellende. Daarom moest de mens dus eigenlijk wel kiezen voor Pallas Athena. Zo kwam het dat Pallas Athena de eer te beurt viel om aan de nieuwe stad haar naam te verlenen. Vanaf die dag werd ze ook door de inwoners van Athene gezien als de beschergodin van de stad Athene.

Nikè-tempel

Athena heeft ook een heiligdom gelegen in de stad Athene die naar haar vernoemd is namelijk het Parthenon. Dat is een tempel speciaal voor haar gebouwd op de Acropolis in Athene. Het Parthenon werd gebouwd in de 5e eeuw en heeft mooie Dorische zuilen. Deze AthenaNike zoals het heet zie je op de voorkant van mijn werkstuk en boven iedere bladzijde. In haar tempel op de Acropolis te Athene stond haar beeltenis in goud, marmer en ivoor en ter ere van hun stadsgodin hielden de Atheners feesten en processies.

Dit gebouw is het kleinste tempeltje van de Acropolis, maar ondanks zijn grootte heeft het toch een grootse uitstraling. Het is net als het Parthenon en de Propyleëen gewijd aan de godin Athene, maar deze is specifiek gewijd aan de godin Athene in de vorm van de gevleugelde godin van de overwinning, nl. Athene-Nikè. Het ligt aan de voorkant, en straalt zo een beetje nieuwe hoop uit, die mensen in moeilijke tijden van de wanhopige strijd tegen de Spartanen en hun bondgenoten weer nieuwe moed gaf, om te strijden tegen deze vijanden. Dit tempeltje staat bij de ingang van de Acropolis .

4.4 Arachne

Athena was niet alleen behendig met het zwaard maar ook met naald en draad. Athena was de eerste die les gaf in wetenschap der getallen en in vrouwelijke klusjes zoals koken,weven en spinnen. Zoals ik al eerder zei in dit hoofdstuk hield athena ook veel van weven en spinnen. Ze ging naar Arachne (een leerling van Athena) die aan het opscheppen was dat ze zo goed kon weven, maar Athena geloofde het niet. Daarvoor hielden ze een wedstrijd wie het beste kon weven. Athena dacht dat ze makkelijk ging winnen maar toen ze het weefstuk van Arachne zag toen moest ze eigenlijk wel toegeven dat het weefstuk van Arachne mooier was dan het weefstuk van haar. Daardoor werd ze zo jaloers dat ze het weefstuk van Arachne pakte en zo hard op de grond smeet dat het niet meer heel kon zijn. Daardoor is Arachne zo verdrietig dat ze zichzelf ophing met een wollenkoord.

Athena kreeg er spijt van dat ze het weefstuk kapot heeft gemaakt en Arachne zo verdrietig heeft gemaakt dat ze Arachne in een spin veranderde zodat ze de hele leven wel moest weven en spinnen. Zie Arachne als spin (5) in bijlage.Copyright (C) 2002-2014 Leerlingen.com - Adverteren op Leerlingen.com - Privacy beleid