Onderstaand vind je de inhoud van het door jou gekozen huiswerk!
Kwaliteit van het verslag:
Beoordeling: 2.6/5
(28 stemmen geplaatst)

Koningshuis van Nedelernad

Inhoud:

Voorwoord

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Waarom hebben wij een koningin

Wat doet de koning/waarom heet de koningin Van Oranje-Nassau

Paleis Noordeinde en Paleis Huis ten Bosch

De kinderen van Oranje, Willem-Alexander, Johan Friso, Constantijn

Nawoord

BronvermeldingVoorwoord:

Ik heb gekozen voor een werkstuk over het Koningshuis van Nederland, omdat ik het heel boeiend vindt. En omdat er op dit moment veel gebeurt in het Koningshuis. Bijvoorbeeld het jubileum van Beatrix, de huwelijken van de prinsen de kinderen die geboren worden en het overlijden van Claus, Juliana en Bernhard.Koningin Wilhelmina

Wilhelmina Helena Paulina Maria werd geboren op 31 augustus 1880 als de enige dochter van koning Willem de 3de en zijn 2de echtgenoot Emma van Waldeck-Pyrmont. Op haar 18de werd ze koningin der Nederlanden. Dat was op 6 september 1898. Ze trouwde in 1901 op haar 21de met Hendrik Wladimir Albert Ernst, Hertog van Mecklenburg. Koningin Wilhelmina was koningin in de 2de Wereldoorlog. Ze zat toen in Londen en vanaf daar hield ze via de radio contact met de Nederlandse bevolking. Wilhelmina had een heel eenzame jeugd, omdat zij privé-lessen kreeg en dus geen contact had met klasgenootjes. Na verschillende miskramen gehad te hebben, kregen Wilhelmina en Hendrik op 30 april 1909 een dochtertje genaamd Juliana. Met haar geboorte was het voortbestaan van het Koningshuis veiliggesteld. De 2 Wereld Oorlogen hebben sterk hun stempel gedrukt op het 50 jaar durende Koningschaap van Wilhelmina.

Zij voelde zich heel erg betrokken bij het leger. Ze voerde zelfs persoonlijk te paard inspecties uit van haar leger. Dat deed ze ook weleens ‘s nachts. Op 6 september 1948 kroonde zij haar dochter Juliana tot koningin. Toen ze niet meer koningin was ging ze tijdens de watersnoodramp in 1953 ze was toen 73 jaar oud zich persoonlijk op de hoogte stellen van de toestand. De laatste jaren van haar leven werkte zij aan haar autobiografie, het kreeg de titel Eenzaam maar niet alleen. In september 1962 ging haar gezondheid hard achteruit. Op 28 november van dat jaar overleed zij in haar slaap. Ze was 82 jaar geworden. Haar begrafenis was helemaal in het wit. Ze werd begraven in het familiegraf van de Oranjes in de nieuwe kerk in Delft. Als herinnering staan op veel plekken in ons land monumenten van haar, o.a. tegenover Paleis Noordeinde in Den Haag.Koningin Juliana

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, Hertogin van Mecklenburg, Prinses Van Lippe-Biesterfeld werd geboren op 30 april 1909 in Den Haag als enige dochter van Koningin Wilhelmina en prins Hendirk. Als een prinses 18 jaar is moet zij al het werk van haar moeder al kunnen doen, dus ze moest al heel snel leren hoe een kroon prinses zich moet gedragen. Wilhelmina ging advies vragen aan Jan Lichthart van de volkschool in de Tullinghstraat over het onderwijs van Juliana. Op zijn advies werd een klasje van 4 kinderen gemaakt waarin Juliana op Huis ten Bosch les kreeg. In het klasje zaten ook nog drie freules, met hen kon Juliana spelen en kattenkwaad uithalen. Van 1927 tot 1930 ging Juliana studeren aan de Leidse universiteit. Haar vakkenpakket was afgestemd op haar toekomstige taak als koningin. Ze volgde lessen in algemene geschiedenis, oud-vaderlands recht, adatrecht van Nederlands-Indie, volkenrecht, Nederlandse en Franse letterkunde, fenomenologie van godsdienst, mythologie, Slavische letterkunde, sinologie en waterstaatvraagstukken. Op 8 september 1936 verloofde Prinses Juliana zich met Bernhard Van Lippe-Biesterfeld. Op 7 januari 1937 trouwde zij in Den Haag. Ze kregen samen 4 dochters: Beatrix in 1938, Irene in 1939, Margriet in 1943 en Christina in 1947. Juliana overleed op 20 maart 2004 zij werd 94 jaar.

Koningin Beatrix

Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses Van Lippe-Biesterfeld werd geboren op 31 januari 1938 op paleis Soestdijk in Baarn, als eerste kind van koningin Juliana en Prins Bernhard. Beatrix volgde haar lessen van het lager onderwijs in De Werkplaats van Kees Boeke in Bilthoven. In april 1950 werd zij leerling aan een speciaal voor haar zusters opgerichte afdeling van het Baarns Lyceum, het Incrementum. In 1956 haalde zij haar eindexamen gymnasium-A. Daarna ging ze studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Op 28 juni 1965 verloofde Beatrix zich met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg. Op 10 maart 1966 trouwden Beatrix en Claus in het Amsterdamse stadhuis. De bruiloft verliep niet perfect omdat veel mensen protesteerden tegen de afkomst van Claus. Uit het huwelijk werden drie zoons geboren: Willem-Alexander (27april1967), Johan Friso (25september 1968) en Constantijn (11oktober1969). Grote belangstelling toonde Beatrix voor landen en volken van de voormalige koloniën: Suriname en de Nederlandse Antillen. Haar eerste reis daarheen maakte zij in 1958. In 1965 bezocht zij deze landen opnieuw. In 1966 stelde zij tijdens een derde bezoek haar echtgenoot voor aan de bevolking van Suriname en de Nederlandse Antillen. In 1981 verhuist het koninklijke gezin naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Als werkpaleis is paleis Noordeinde in gebruik. Koningin Beatrix is erg kustzinnig. Ze kan erg goed beeldhouwen. Koningin Beatrix staat bekend om haar kapsel en ze draagt ook altijd in het openbaar een hoed. Koningin Beatrix is al 25 jaar koningin van Nederland.

Waarom hebben wij een koningin?

Nederland is een koninkrijk. Koningin Beatrix staat hiervan sinds 1980 aan het hoofd. Zij is, zoals dat officieel heet, ons staatshoofd . Maar waarom is zo’n staatshoofd eigenlijk nodig? En wat is dat eigenlijk, en koninkrijk? En hoe komt het dat wij een koning of koningin hebben en ander landen een president? Dat is een lang verhaal. Het heeft te maken met de manier waarop Nederland al honderden jaren bestuurd wordt. Het is nu eenmaal zo dat elk land op de wereld een bestuur nodig heeft om alles goed voor de inwoners te regelen. Er moeten wegen komen, scholen, ziekenhuizen, en nog veel meer. Dat kost allemaal geld en dat moet ook geregeld worden. Maar ja – hoe doe je dat? Of liever: wie doet dat? Wie neemt de leiding, wie gaat er in dat bestuur zitten. Omdat het goed is dat zoveel mogelijk inwoners tevreden zijn over het bestuur, kiezen de meeste landen op de wereld voor de democratie. Nederland ook. Democratie betekent regering door het volk – en dat is het ook. Het houdt in dat alle Nederlanders van 18 jaar en ouder om de zoveel jaar kiezen wie namens hen in het bestuur van Nederland gaan zitten. De mensen die zo gekozen worden, worden lid van het parlement, in ons land ook wel Staten-Generaal genoemd. Maar in dat parlement zitten in totaal meer dan tweehonderd mensen (de Eerste plus en de Tweede Kamer) en dat is te veel om een dagelijks bestuur te vormen. Daarom zorgen zij voor het échte bestuur van ons land: de regering. Voor alle zaken die in Nederland geregeld moeten worden zoeken zij aparte bestuurders of ministers: voor onderwijs, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, financiën en nog een paar meer. Met zijn alle besturen zij ons land. Eén van die ministers heet de minister van algemene zaken. Dat is omdat hij min of meer de leider is van alle ministers. Daarom wordt hij ook wel de eerste minister genoemd, of minister president, of op zijn Frans premier (=eerste). Maar deze premier is niet de baas of bazin van het land, hij is geen staatshoofd. Dat is iemand anders: een koning/koningin of een president. Zo is het in bijna alle landen van de wereld. Als een land als staatshoofd een koning of koningin heeft is het een koninkrijk, als het een president heeft is het een republiek. Wat is het verschil? Hoe word je president of koning? Heel eenvoudig: iemand wordt president als de meerderheid van het volk hem voor die baan kiest; iemand wordt koning als zijn vader of nicht of een ander familielid óók koning was. Je wordt dus president vanwege je geschiktheid, maar je wordt koning vanwege je geboorte. Ons is trouwens niet het enige koninkrijk of vorstendom in Europa. Er zijn nog negen andere landen met een koning, vorst of groothertog: Noorwegen, Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië, België, Luxemburg, Spanje, en de kleine staten Liechtenstein en Monaco.Wat doet de koning?

Hierboven staat koning. Dat staat er met opzet. Want als staatshoofd hebben we nu dan wel een vrouw, koningin Beatrix, er zijn ook mannen geweest, en zij waren koning zoals koning Willem I. maar dat was niet het belangrijkste. Toen ons land een koninkrijk werd ging men een wed maken waarin precies werd opgeschreven hoe het bestuur geregeld zou worden, welke rechten iedereen zou hebben, en ook welke plichten. Zo’n regeling van zaken van de staat heet een grondwet.

De ene keer treedt de koningin op namens ons allemaal en da andere keer in naam van ons bestuur, omdat ze dat goed wil doen gaat ze op veel plekken in ons land op bezoek en praat ze met zoveel mogelijk mensen. Om te weten wat er in de politiek allemaal gebeurt, praat ze 1 keer per week met de eerste minister. Haar kantoor zit op paleis Noordeinde. Als zij daar is wappert haar persoonlijke vlag op het dak.

Waarom heet de koningin Van Oranje-Nassau?

Zoals iedere Nederlander heeft onze koningin een achternaam, een dubbele nog wel. Ze heet Van Oranje-Nassau en Van Lippe-Biesterfeld. De laatste naam heeft ze gekregen van haar vader Prins Bernhard, hij heette zo. Toch is de naam Oranje-Nassau een beetje gek want hij is van oorsprong niet Nederlands, Oranje is een Franse naam en Nassau een Duitse.

Paleis Noordeinde en Paleis Huis ten Bosch.

Paleis Noordeinde.

Dit is een echt Oranjepaleis.

In 1591 ging Louise de Coligny, weduwe van prins Willem I, hier wonen. Zij maakte er een gezellig familieverblijf van. Later liet haar Frederik Hendrik het verbouwen (1640). Architect Jacob van Campen gaf het huis een voornaam uiterlijk in classicische barokstijl. Een bouwkundige nieuwigheid waren de twee zijvleugels met open galerijen op de begane grond. Frederik Hendrik was dan wel geen koning, toch had hij hiermee een koninklijke residentie die zich kon meten met paleizen van échte koningen. Er waren vaak feesten, zoals het fantastische bal in 1697 voor 1000 gasten. Iedereen sprak erover, want het Noordeinde was die dag totaal verstopt door de koetsen van de gasten. De dood van de kinderloze Willem III in 1702 zorgde voor een probleem: de Pruisische koning, Willems volle neef, eiste het paleis als zijn erfenis op. Hij ging er zelfs wonen en liet er allerlei gasten logeren. Na 30 jaar ruzie kreeg de Pruisische koning zijn zin: het paleis werd zijn bezit. Maar dat vonden de Oranjes zó erg dat ze het in 1754 terugkochten. Gelukkig maar, want het hoort bij de familie van Oranje. In de 19de eeuw woonden onze koningen er, Wilhelmina groeide erop, Juliana werd er geboren en Beatrix gebruikt het sinds 1984 als werk - en ontvangstpaleis. Na het overlijden van Prins Claus, prinses Juliana en Prins Bernhard werd in het paleis telkens een chapelle ardente ingericht. Tienduizenden mensen namen hier afscheid, vaak na lang wachten.

Paleis Huis ten Bosch.

Dit paleis werd ontworpen door Jacob van Campen in opdracht van prins Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia. Toen het bijna klaar was stierf de prins (1674). Amalia besloot daarop om er een gedenkteken aan haar man van te maken. Bekende schilders als Jacob Jordeans en Gerard van Honthorst beeldden het leven van de prins uit op reusachtige schilderingen op de muren van de koepelzaal. Bewoond werd het paleis echter nauwelijks – daarvoor was het eigenlijk niet geschikt. Zo’n 100 jaar later liet prins Willem IV het paleis door bouwmeester Pieter de Swart uitbreiden met twee zijvleugels en een voorportaal. Huis ten Bosch werd nu wél bewoond, onder meer door Willem V en zijn gezin. Maar deze stadhouder moest in 1795 halsoverkop het land verlaten en het paleis werd verbeurd verklaard. Het werd opengesteld voor het publiek als Nationale Kunstgalerij. Sinds ons land een koninkrijk is, hebben diverse Oranjes hier gewoond. De koninginnen Wilhelmina en Juliana bleven echter liever buiten Den Haag, de eerste op paleis Het Loo, de tweede op paleis Soestdijk. Koningin Beatrix betrok dit paleis in 1981 na een flinke restauratie. Het was een belangrijk moment, want daarmee werd Den Haag weer Oranjeresidentie.De kinderen van Oranje.

Prinses Beatrix en prins Claus kregen samen drie zoons. Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn.

Willem-Alexander:

Willem-Alexander werd geboren op 27 april 1967. Willem-Alexander groeit op in kasteel Drakensteyn in lage vuursche. Prins Willem-Alexander is niet altijd een braaf prinsje geweest hij hield erg van kattenkwaad uithalen. Hij gaat in Baarn naar school. In de zomer van 1981 verhuist hij naar Den Haag. Om op Huis ten Bosch te gaan wonen. In 1983 gaat hij voor 2 jaar naar een kostschool in Wales. Daarna wil de prins gaan studeren in Leiden maar hij moet eerst in militaire dienst. In 1993 studeert hij af aan de universiteit. Willem-Alexander is een echte sportfan hij doet dan ook vaak aan veel sporten mee. Op 30 maart 2001 verlooft hij zich met de Argentijnse Máxima Zorreguieta. Het is een relatie die op 2 februari 2002 werd bekroond met een huwelijk. In 2003 krijgen ze een dochtertje genaamd Catharina-Amalia.

Johan Friso:

Prins Johan Friso werd geboren op 25 september 1968. Dit is de 2de zoon van Prinses Beatrix en Prins Claus. Hij hield erg van kattenkwaad uithalen. Johan Friso brengt zijn jeugdjaren door op kasteel Drakensteyn. Hij volgt lager onderwijs aan de Nieuwe Baarnse School in Baarn. In 1986 slaagt hij voor zijn vwo-examen. Johan Friso houdt erg van golf in zijn vrije tijd besteedt hij er veel tijd aan. Johan Friso is getrouwd met Mabel Wisse Smit. Niet iedereen was tevreden met dit huwelijk, omdat Mabel een relatie had met topcrimineel Klaas Bruisnma. Ze hebben samen 1 kind: Emma Luana Ninette Sophie.

Constantijn:

De derde zoon van Prinses Beatrix en Prins Claus, Prins Constantijn, werd geboren op 11 oktober 1969. Dit is de jongste zoon van de familie. Net als zijn broers hield hij vaak kattenkwaad uit. Constanstijn krijgt net als zijn Broers lager onderwijs op de Nieuwe Baarnse School in Baarn. En zijn middelbare schooljaren in Den Haag op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum. In 1987 slaagt hij daar voor zijn vwo-examen. Prins Constantijn geniet altijd erg van de koninginnedagen en steelt er vaak nog eventjes samen met zijn broers de show. Op16 december 2000 verlooft Constantijn zich met Laurentien Brikhorst, dochter van de minister van Landbouw. Op 17 mei 2001 trouwen Constantijn en Laurentien burgerlijk in het stadhuis van Den Haag. Twee dagen later trouwen ze kerkelijk in de St. Jacobskerk van Den Haag. Prins Constantijn en Laurentien krijgen op 7 juni 2002 1ste kind: de dochter Eloise Sophie Beatrix Laurence. En op 21 maart 2004 het broertje van Eloise: Claus Casimir.Nawoord:

Ik vond het leuk om dit werkstuk te maken. En ik heb een heleboel geleerd wat ik nog niet wist. Het Koningshuis is heel erg interessant je kunt er heel veel over vinden en schrijven. Ik heb er met plezier aan gewerkt.Bronvermelding:

Sporen van Oranje in de Koninklijke Residentie Den Haag - Boek door Reinilids van Ditzhuyzen

Oranje ons vorstenhuis door de eeuwen heen – Oranje-encyclopedie

De kinderen van Oranje in beeld (het leven van de prinsen en Prinsessen) – Boek door Fred. J. Lammers

Copyright (C) 2002-2014 Leerlingen.com - Adverteren op Leerlingen.com - Privacy beleid